เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเเสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว