เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดพลาสม่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดพลาสม่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว