เรื่อง สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว