การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา (ชั้น4) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว