เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนออราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8589 สระแก้ว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนออราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8589 สระแก้ว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว