เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณงานและติดตั้งไฟบนเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณงานและติดตั้งไฟบนเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว