เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว