เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถวชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถวชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว