เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนโนนจิกเเละโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนโนนจิกเเละโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว