พิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม05 “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งเก็กฮวยทับทิมสยาม 05

นายก อบจ.สระแก้ว เปิดฤดูกาลเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม05 เหลืองอร่ามบานเต็มทุ่งวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม05 บ้านทับทิมสยาม05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม05 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งเก็กฮวยทับทิมสยาม 05”พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิ์สัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ โดยมีนายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสท่องเที่ยวชุมชน ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งหมู่บ้านทับทิมสยาม05 เป็นพื้นที่ปลูกและแปรรูปสมุนไพรส่งขายสร้างรายได้ให้ชุมชนมาช้านาน ประกอบกับมีทิวทัศน์เป็นเทือกเขาโอบล้อมหมู่บ้านสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เช่น สวนพุทรานมสด สวนพระเมตตาซึ่งเป็นแปลงปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ต่างประเทศ จุดชมวิว 360 องศาหรือจุดชมวิว 2 แผ่นดิน โค้งมหัศจรรย์ และที่สำคัญชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรหลากหลาย โดยเฉพาะ “ดอกเก๊กฮวย” นำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพร ซึ่งที่แห่งนี้สามารถปลูกเก็กฮวยได้เช่นเดียวกับทางภาคเหนือ และเมื่อปลูกรวมกันเป็นทุ่งจะออกดอกพร้อมกันเป็นสีเหลืองสวยงาม จึงนำมาจัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประเด็น “แหล่งเช็คอินท่องเที่ยว” ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ในการต่อยอดแนวความคิด พัฒนาและยกระดับทางด้านการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจเหมาะสมกับบริบทของชุมชน สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งช่วงนี้ทุ่งเก๊กฮวยกำลังบานเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกวัน ฟรี! ถึงประมาณเดือนมกราคม 2565 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชน อาหารเมนูจากดอกเก๊กฮวย นั่งรถเที่ยวนำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว สามารถนำความรู้ ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลเที่ยวทุ่งเก๊กฮวยทับทิมสยาม05 ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า กิจกรรมมิวสิคแคมป์ปิ้ง กางเต็นท์ ฟังดนตรี ท่ามกลางทิวทิศน์สวยงามของขุนเขา ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ อำเภอคลองหาด สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก หอการค้าจังหวัดสระแก้ว รวมทั้ง อบต.คลองไก่เถื่อน และชุมชนทับทิมสยาม05

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว