เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ณ ห้องที่ 5 และ 6 ในตลาดโรงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ณ ห้องที่ 5 และ 6 ในตลาดโรงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว