เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนนสายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 4042 ที่บ้านทุ่งมหาเจริญ เชื่อมบ้านด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนนสายเเยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก 4042 ที่บ้านทุ่งมหาเจริญ เชื่อมบ้านด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว