เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006 สายบ้านท่าเกรียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนเเยกทางหลวงชนบทหมายสระเเก้ว สก 2004 ที่บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนางาม หมู่ท่ี่ 3 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006 สายบ้านท่าเกรียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนเเยกทางหลวงชนบทหมายสระเเก้ว สก 2004 ที่บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนางาม หมู่ท่ี่ 3 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว