เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเท้าช้างค้ำยัน สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเท้าช้างค้ำยัน สำหรับติดตั้งกับรถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว