เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และประชุมปรึกษาหารือแนวทางจัดการศึกษา เพื่อเปิดช่องทางให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย และคณะกำนันตำบลหนองหมากฝ้าย,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ศรีจำปา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และประชุมปรึกษาหารือแนวทางจัดการศึกษา เพื่อเปิดช่องทางให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยตรงกับทางวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว เพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสา และกิจการเพื่อสังคมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว