เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5800 สระเเก้ว จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5800 สระเเก้ว จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว