เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0035 สก จำนวน 5 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0035 สก จำนวน 5 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว