เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างส้วม ขนาด 10 ที่ (ฐานเเผ่) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างส้วม ขนาด 10 ที่ (ฐานเเผ่) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว