เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2)

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว