เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปลูกพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปลูกพืชสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว