เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึกกิจกรรมปฏิบัติการสมรรถนะครู จำนวน 113 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึกกิจกรรมปฏิบัติการสมรรถนะครู จำนวน 113 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว