เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัลประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 13 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัลประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 13 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว