เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญเเจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญเเจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว