เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและข้อเสนอเเนะที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 ราย โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและข้อเสนอเเนะที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 ราย โโยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว