เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง/กู้ภัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง/กู้ภัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว