เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีสคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีสคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว