เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-0810 สก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-0810 สก จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว