เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน ก 0504 สก จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน ก 0504 สก จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว