เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง เช่าไฟฟ้า และเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง เช่าไฟฟ้า และเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว