อบจ.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่สอบเลื่อนตำแหน่งในสายงานบริหารฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่สอบเลื่อนตำแหน่งในสายงานบริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว