เรื่อง งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว