เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว