เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระเเก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ อบจ.สระเเก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว