แวะเวียนเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังแนวทางและการแก้ไขปัญหา เพื่อร่วมกัน ช่วยกัน เร่งรัด และพัฒนาทั้งด้านการศึกษา/บุคลากรครูผู้สอน/วัสดุอุปกรณ์การเรียน/ สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานศึกษา/รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก พร้อมคณะคุณครูพาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว