โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ(ร.ร.บ้านนางาม)

นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว