เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อเเละวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อเเละวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว