การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม(ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว