สนง.สสจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 1669

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา โรงพยาบาลอุทัย และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการโอนถ่ายภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 1669.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว