คณะผู้บริหาร อบจ.สระแก้ว เยี่ยมชมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ในสังกัด อบจ.สระแก้ว.


วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังแนวทางและการแก้ไขปัญหา เพื่อร่วมกัน ช่วยกัน เร่งรัด และพัฒนาทั้งด้านการศึกษา/บุคลากรครูผู้สอน/วัสดุอุปกรณ์การเรียน/โรงอาหาร/สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานศึกษาโดยมี นางมลวิภา เหมือนเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ พร้อมคณะคุณครูพาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว