เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน กข 4183 สก จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง 4 ประตู ทะเบียน กข 4183 สก จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว