องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นาวาอากาศเอก เสฏฐกร ชาตวัฒนานนท์ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ เพื่อให้นายทหารนักเรียนฯได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบังคับบัญชา และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว