เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5804 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5804 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว