มหกรรมฝึกอาชีพ กศน.สร้างรายได้สร้างโอกาสทางการศึกษา “เชื่อมโยง ต่อยอด หนุนเสริม ริเริ่ม สร้างใหม่”

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมฝึกอาชีพ กศน. สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.สระแก้ว)เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว