การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว