องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28 พร้อมร่วมรับเกียรติบัตรฯ ณ โดมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28 พร้อมร่วมรับเกียรติบัตรฯ และร่วมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โดมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว