สรุปผลการแข่งขันของนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” วันที่ 23กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมส่งนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

⏳ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก#28 วันที่ 23/ก.ค./2565📍

📌ผลการแข่งขัน “การแสดงละครภาษาอังกฤษ”
🥉-.ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนวัฒนานคร.

📌 ผลการแข่งขันรายการ “จัดสวนถาดแห้ง”
🥈-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์.

📌 ผลการแข่งขัน “งานประดิษฐ์ใบตอง”.
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

📌ผลการแข่งขัน “งานประดิษฐ์ใบตอง”
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

📌ผลการแข่งขัน “คัดลายมือ”
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม.

📌ผลการแข่งขัน “การแสดงละครภาษาอังกฤษ”
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนวัฒนานคร.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว