การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว