องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุประวีณ์ สาวงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น ม.10 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว