เรื่อง งานซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจังรกล จำนวน 8 รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจังรกล จำนวน 8 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว