กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดเตรียมสถานที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียงภายในงาน จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดงาน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

.

#Sakaeopao_News

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว